pamokos struktūra

pamokos struktūra
pamokos struktūra statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pamokos turinio, eigos sandara mokomiesiems, lavinamiesiems ir auklėjamiesiems tikslams siekti. Skirtingą pamokos struktūrą lemia pamokos tipas, bet visos pamokos turi tris dalis: 1) įvadinę, 2) pagrindinę, 3) baigiamąją. Naujos medžiagos perteikimo pamoka turi tokius mokymo etapus: 1) mokinių parengimas naujai medžiagai suvokti; 2) naujų faktų, reiškinių skelbimas, rodymas; 3) medžiagos analizė; 4) apibendrinimas; 5) įtvirtinimas. Mišrios pamokos būna tokios struktūros: 1) senos medžiagos kartojimas; 2) naujo dalyko dėstymas; 3) įtvirtinimas; 4) įgūdžių lavinimas; 5) kontrolė. Kiekvienas pamokos etapas susideda iš konkrečių užduočių, kurioms mokiniai parengiami iš anksto, paskui tikrinami. Užduotys gali būti vientisos arba sudarytos iš elementų, pvz., algoritminių žingsnių. Pamokų struktūra – tai tik mokymo turinio ir eigos suplanavimas. Iš tikrųjų per pamoką vyksta aktyvus mokytojo ir mokinio bendravimas ne tik mokomojo dalyko klausimais, bet ir tarpasmeninių, kolektyvinių santykių pagrindu. kilmė lot. structura – sandara

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • pamokos struktūra — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pamokos tikslus ir dalyvaujančių joje mokinių amžiaus ypatumus, parengtumą atitinkanti pamokos sandara mokomiesiems, lavinamiesiems ir auklėjamiesiems uždaviniams spręsti: pamokos dalių… …   Sporto terminų žodynas

  • pamokos planas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pagalbinė mokytojo darbo per pamoką priemonė. Planą mokytojas rašo rengdamasis pamokai. Plane nurodoma pamokos tema, tikslai, dėstymo struktūra, medžiaga mokinių savarankiškam darbui, jų darbas atskirais… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • struktūra — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kurio nors dalyko pagrindas, jo komponentų ryšiai, santykiai. Yra pamokos (pratybų), judesio, valdymo struktūra. kilmė lot. structura – išdėstymas, sustatymas atitikmenys: angl. structure vok.… …   Sporto terminų žodynas

  • Stundenstruktur — pamokos struktūra statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pamokos tikslus ir dalyvaujančių joje mokinių amžiaus ypatumus, parengtumą atitinkanti pamokos sandara mokomiesiems, lavinamiesiems ir auklėjamiesiems uždaviniams spręsti:… …   Sporto terminų žodynas

  • Unterrichtsstruktur — pamokos struktūra statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pamokos tikslus ir dalyvaujančių joje mokinių amžiaus ypatumus, parengtumą atitinkanti pamokos sandara mokomiesiems, lavinamiesiems ir auklėjamiesiems uždaviniams spręsti:… …   Sporto terminų žodynas

  • structure of the lesson — pamokos struktūra statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pamokos tikslus ir dalyvaujančių joje mokinių amžiaus ypatumus, parengtumą atitinkanti pamokos sandara mokomiesiems, lavinamiesiems ir auklėjamiesiems uždaviniams spręsti:… …   Sporto terminų žodynas

  • структура урока — pamokos struktūra statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pamokos tikslus ir dalyvaujančių joje mokinių amžiaus ypatumus, parengtumą atitinkanti pamokos sandara mokomiesiems, lavinamiesiems ir auklėjamiesiems uždaviniams spręsti:… …   Sporto terminų žodynas

  • Lehrerpersönlichkeit — mokytojo asmenybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Visuma psichologinių ir socialinių asmenybės savybių, lemiančių sėkmingą pedagoginę mokytojo veiklą. Mokytojo asmenybės teigiamieji bruožai: 1. domėjimasis šiuolaikine kultūra (filosofija,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • mokytojo asmenybė — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Visuma psichologinių ir socialinių asmenybės savybių, lemiančių sėkmingą pedagoginę mokytojo veiklą. Mokytojo asmenybės teigiamieji bruožai: 1. domėjimasis šiuolaikine kultūra (filosofija, mokslu, technika,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • teacher's personality — mokytojo asmenybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Visuma psichologinių ir socialinių asmenybės savybių, lemiančių sėkmingą pedagoginę mokytojo veiklą. Mokytojo asmenybės teigiamieji bruožai: 1. domėjimasis šiuolaikine kultūra (filosofija,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”